RS HEAA
RS HEAA

У складу са Стандардима и смјерницама за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања (ЕСГ) Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске периодично припрема тематске анализе које се односе на област високог образовања. Тематске анализе спроводе се обавезно у сваком циклусу акредитације, а уколико се оцијени за потребно тематске анализе могу се односити и на поједине сегменте поступка обезбјеђења квалитета, поједине стандарде за акредитацију, те друга значајна питања из области високог образовања.

Агенција је у претходном периоду израдила тематску анализу првог циклуса акредитације високошколских установа. Тема анализе је процес акредитације (екстерна евалуација) високошколских установа Републике Српске, а сама анализа је обухватила 14 акредитованих високошколских установа. Садржај анализе је обухватио самоевалуацију високошколских установа (анализа по критеријумима), недостатке тј. ограничења анализе те препоруке за унапређење.

У току је прикупљање података за тематске анализе које се односе на критеријум међународне сарадње, те одвијања наставе у ванредној ситуацију изазваној епидемијом вируса корона.