RS HEAA
RS HEAA

Практични семинар ''Креирање и развој студијских програма: Исходи учења и стандарди квалификација''

 
24.11.2015 - 03.12.2015 Практични семинар у организацији Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске у Источном Сарајеву (24.11), Бијељина (26.11) и Бањалуци (3.12) омогућиће размјену пракси и искуства са колегама са универзитета у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и универзитета нашег ближег сусједства Србије и Хрватске. На семинарима ће излагати стручњаци који имају дугогодишњу праксу у изради, развоју, мониторингу и унапређењу студијских програма, изради националних квалификацијских оквира, стандарда квалификација и осигурању квалитета у области високог образовања. Брошура за семинар

Искуства Хрватске у дефинисању стандарда квалификација и могућности примјене у БиХ

Реформа студијских програма у свијетлу нових ESG стандарда у EHEA

Искуства у обликовању Стандарда квалификација у пољу машинства у РХ