RS HEAA
RS HEAA

 

Начелник Одјељења за осигурање квалитета и међународну сарадњу Душка Радмановић учествовала је у семинару на даљину на тему ''Квалитет подучавања кроз рад – начин да се постигне максимум у струковном високом образовању'' организованом од стране Европске асоцијације високошколских установа (EURASHE).

Семинар је одржан 27. августа са учесницима из бројних земаља Европе. У оквиру семинара између осталог су представљени приручници настали у оквиру пројекта ApprenticeshipQ (AppQ) развијени с циљем да се стекне увид у стање када је у питању квалитет студентске праксе на високошколским установама, те да се корисницима омогући да даље развијају и унапређују ову област.