RS HEAA
RS HEAA

У просторијама Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске одржана је 18. редовна сједница Управног одбора Агенције. Сједница је започела у 11:00 сати усвајањем Записника са 17. редовне сједнице Управног одбора Агенције и настављена према усвојеном дневном реду.

На сједници су усвојени Статут Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Приједлог измјене Правилника о акредитацији високошколских установа и студијских програма Агенције, Приједлог измјене Правилника о одређивању висине накнада за пружање услуга из надлежности Агенције и врстама и начину расподјеле властитих прихода као и Приједлог Извјештаја о раду Агенције за период од 01.01. до 31.05.2019. године и Приједлог Финансијског извјештаја Агенције за период од 01.01. до 31.05.2019. године.

На сједници Управног одбора разматрана је најава скорог потписивања Протокола о сарадњи са Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије која је добила једногласну подршку чланова Управног одбора.