RS HEAA
RS HEAA

Листа стручњака

Листа стручњака је листа на којој су наведена имена и подаци домаћих и међународних стручњака који испуњавају критеријуме за учествовање у процесу акредитације, а која је утврђена након провођења конкурсне процедуре за избор домаћих и међународних стручњака у складу са Законом. 

На сједници Управног одбора Агенције Одлуком број: 01/6.5.187-3/18 од 29.6.2018. године усвојена је Листа стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, односно студијских програма. 

Међународни стручњаци

Представници академске заједнице у БиХ

Представници привреде и праксе

Студенти

 

Latinična verzija:

Međunarodni stručnjaci

Predstavnici akademske zajednice u BiH

Predstavnici privrede i prakse

Studenti