RS HEAA
RS HEAA

Листа рецензената Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске

На 10. редовној сједници Управног одбора Агенције, која је одржана 01.06.2018. године, утврђена је Листа рецензената Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, Одлука број: 01/1.5.147-6/18 од 01.06.2018. године.
Листа рецензената је отвореног типа и формира је Одјељење за акредитацију високог образовања, у консултацијама са партнерским агенцијама у области обезбјеђења квалитета и истакнутим стручњацима из реда међународно признатих домаћих и иностраних универзитетских наставника, научника или умjетника, а у случају студијског програма специфичног националног карактера - из реда признатих домаћих универзитетских наставника, научника, умјетника или стручњака.

Образовно научно поље: Природно-математичке науке

Образовно научно поље: Медицинске науке

Образовно научно поље:Друштвено-хуманистичке науке

Образовно научно поље:Техничко-технолошке науке

Образовно научно поље: Умјетност

 

Latinična verzija:

Obrazovno naučno polje: Prirodno-matematičke nauke

Obrazovno naučno polje: Medicinske nauke

Obrazovno naučno polje: Društveno-humanističke nauke

Obrazovno naučno polje: Tehničko-tehnološke nauke

Obrazovno naučno polje: Unjetnost